Journal Details

Turkey International Journal of Photogrammetry | Turkiye Fotogrametri Dergisi

  • ISSN(e) : 2687-6590
  • ISSN(p) : XXXX-XXXX
Publication Language : Turkish
Publisher: Mersin University
Country : Turkey
Frequency : Half yearly(2 issues/year)

About Journal :
Türkiye Fotogrametri Dergisi Uluslarası indekslerde taranan Hakemli TÜRKÇE yayınlanan bir dergidir. Türkiye Fotogrametri Dergisi bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak Fotogrametri alanındaki yeniliklerle ilgili yapılan çalışmaları yayınlayan bir dergi olup derginin yayın dili TÜRKÇE dir. Türkiye Fotogrametri Dergisi :Hava Fotogrametrisi, Yersel Fotogrametri, İnsansız hava araçları (IHA) uygulamaları, Mobil haritalama uygulamaları, Fotogrametrik sensor kalibrasyonu, 3D sensor teknolojisi, Fotogrametrik amaçlı Görüntü işleme (Görüntü eşleme, detay çıkarma, radyometrik yöntemler, sınıflandırma), 3D modelleme ve yeniden oluşturma, Nokta bulutu işleme, Sanal Gerçeklik, Fotogrametrik Ürün elde etmede Arazi/obje modellemesi, Fotogrametrik Yöneltme işlemleri, Havai Nirengi, 3D amaçlı veri tabanı modellemesi, Sensörlerin geometrik modelleri, ile ilgili makaleleri yayınlamaktadır.Türkiye Fotogrametri Dergisi Ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Website - Click To View Website

Indexing
Yes
IJIFACTOR
Under Evaluation
Ranking
Under Evaluation
Related Journals :


Journal of New Approaches to Basic Sciences, Engineering and EngineeringModern TransportationJournal of Applied Engineering & TechnologyInternational Journal for Development of Computer Science and Engineering


journal cover page journal home page

Be aware that this site uses cookies. Before continuing browsing we advise you to click on Privacy Policy to access and read our cookie policy.Ok.